loader image

Dofinansowania do odnawialnych źródeł energii — przegląd najpopularniejszych i najkorzystniejszych dotacji

Popularność odnawialnych źródeł energii w Polsce wynika z wielu powodów. Przede wszystkim inwestycja w nie wiąże się ze znacznym obniżeniem kosztów związanych między innymi z ogrzewaniem obiektów czy zużyciem energii elektrycznej. Ogromny wzrost zainteresowania instalacjami fotowoltaicznymi, pompami ciepła czy magazynami energii nie byłby jednak z pewnością tak wyraźny, gdyby nie liczne dotacje. Tym razem postanowiliśmy przygotować naszym klientom i podmiotom zainteresowanym odnawialnymi źródłami energii przegląd najpopularniejszych i najkorzystniejszych dofinansowań.

Mój Prąd

Naszą encyklopedię wiedzy dotyczącą dotacji na odnawialne źródła energii rozpoczynamy od hasła „Mój Prąd”. To sztandarowy już projekt, o którym słyszała prawdopodobnie każda osoba, która rozważała montaż instalacji fotowoltaicznej. Co ważne, na przestrzeni lat program ten przeszedł niemałą rewolucję. Obecnie z jego budżetu można uzyskać wsparcie nie tylko na zakup i montaż własnej elektrowni słonecznej. Środki przyznawane są także na magazyny energii, magazyny ciepła lub pompy ciepła, systemy zarządzania energią HEMS. Warunkiem otrzymania dotacji na dodatkowe inwestycje niezmiennie jest jednak konieczność jednoczesnego montażu instalacji PV. Jaką kwotę można uzyskać z programu Mój Prąd? Jest to nawet około 50 000 zł! Warto jednak podkreślić, że dotacja nie może przekroczyć 50% kosztów inwestycji i skierowana jest ona wyłącznie do osób prywatnych.

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to kolejny program skierowany do klientów indywidualnych, który również cieszy się w naszym kraju ogromną popularnością. Jego celem jest wyeliminowanie z polskich gospodarstw domowych starych i nieefektywnych źródeł ciepła, które mają negatywny wpływ na powietrze — stąd też jego nazwa. W związku z tym program pozwala uzyskać dotację na zakup i montaż nowoczesnych urządzeń wykorzystywanych do ogrzania budynków, takich jak na przykład pompy ciepła. W przypadku jej instalacji beneficjenci mogą uzyskać dodatkowe wsparcie na zakup i montaż fotowoltaiki, a także na termomodernizację budynku. W programie Czyste Powietrze na szczególną uwagę zasługuje wysokość dotacji, która może wynieść nawet 136 200 zł!

Moje Ciepło

Moje Ciepło jest programem, który łączy w sobie założenia dwóch wcześniej wymienionych dotacji. Podobnie jak w przypadku Mojego Prądu, z omawianego dofinansowania mogą skorzystać osoby, które dopiero są na etapie projektowania lub budowy domu. Środki przyznawane są jednak nie na instalacje fotowoltaiczne, a na zakup oraz montaż pompy ciepła. I to właśnie ten mianownik jest wspólny zarówno dla Mojego Ciepła, jak i programu Czyste Powietrze. O kwotę jakiego rzędu mogą ubiegać się inwestorzy? W tym przypadku dotacja wynosi maksymalnie 45% poniesionych kosztów, ale jednocześnie nie może ona przekraczać 21 000 zł.

Energia Plus

Program Energia Plus, w odróżnieniu od dotychczas wymienionych, skierowany jest nie do klientów indywidualnych, a głównie do osób fizycznych i prawnych. W tym przypadku dotacją objęte są inwestycje, których celem jest poprawa efektywności energetycznej czy jakości powietrza. Środki można zatem uzyskać między innymi na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, turbin wiatrowych czy elektrowni wodnych. W związku z tym, że koszty inwestycji ponoszone przez przedsiębiorców oraz inne podmioty uprawnione do skorzystania z dotacji są zazwyczaj znacznie wyższe od tych, które ponoszą klienci indywidualni, wyraźnie większe są też kwoty wsparcia. Z budżetu programu Energia Plus przyznawane są bowiem pożyczki (do 85% kosztów kwalifikowanych) w wysokości od 0,5 do 500 000 000 zł oraz dotacje, które nie mogą przekraczać 50% kosztów kwalifikowanych.

Agroenergia

Na koniec przedstawiamy program skierowany głównie do rolników. Agroenergia, bo o niej mowa, to dofinansowanie, które składa się z dwóch części. Od tego, z której skorzysta rolnik, uzależniona jest wysokość wsparcia. W pierwszym przypadku inwestorzy mogą ubiegać się o dotację na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz magazynów energii. W tym przypadku dofinansowanie może wynieść maksymalnie 15 000 zł, ale nie więcej niż 20% wartości inwestycji w przypadku instalacji o mocy od 10 do 30 kW lub 25 000 zł (do 13% wartości inwestycji) jeśli inwestor zdecyduje się na elektrownię słoneczną o mocy od 30 do 50 kW. W drugim przypadku dotacją objęte są biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne i na nie można uzyskać pożyczkę do 100% kosztów kwalifikowanych i dotację do 50% kosztów kwalifikowanych.

Warto również dodać, że wymienione powyżej dotacje, to tylko najpopularniejsze i jedne z najkorzystniejszych form wsparcia do inwestycji w odnawialne źródła energii. W naszym kraju można jednak skorzystać z wielu innych dofinansowań, które przygotował zarówno rząd, jak i samorządy. Dzięki nim można skutecznie obniżyć koszty przedsięwzięcia i uzyskać szybszy zwrot związany z inwestycją.

Inne INFORMACJE

    SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
    I ZYSKUJ W NA ZDROWEJ ENERGII prosto ze słońca