loader image

Moja elektrownia wiatrowa 2024  – finansowanie i dotacje. 

W ramach zaangażowania w zrównoważony rozwój i promocję odnawialnych źródeł energii, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) inicjuje nowatorski program wsparcia finansowego dla domowych instalacji wiatrowych. Projekt „Moja elektrownia wiatrowa” startuje z budżetem 400 mln zł, kierując się celami ekologicznymi oraz dążeniem do zwiększenia niezależności energetycznej polskich gospodarstw domowych.

ProgramMoja elektrownia wiatrowa 2024” oferuje unikalną możliwość dofinansowania zakupu i montażu turbin wiatrowych o mocy do 20 kW, w tym przydomowej elektrowni wiatrowej 10kw oraz przydomowej elektrowni wiatrowej 5kw, a także powiązanych z nimi magazynów energii. W ramach programu, beneficjenci mogą liczyć na pokrycie do kosztów kwalifikowalnych instalacji, z maksymalnym dofinansowaniem nie przekraczającym 30 tys. zł na przydomową elektrownie wiatrową oraz do 17 tys. zł na magazyn energii. Dofinansowanie obejmuje również do 10% kosztów projektowych. Jak to wygląda w praktyce?

  • Program ten pokryje do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie przekraczającej 30 tys. zł na jedną zainstalowaną elektrownię wiatrową (lecz nie więcej niż 5 tys. zł/1 kW),
  • Program ten pokryje do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 17 tys. zł na magazyn energii elektrycznej o minimalnej pojemności 2 kWh (lecz nie więcej niż 6 tys. zł./1 kWh),
  • Program ten pokryje również do 10% kosztów kwalifikowanych na dokumentację projektową.

Przydomowa elektrownia wiatrowa — dla kogo dofinansowanie?

Dofinansowanie na przydomową elektrownię wiatrową 2024 roku jest dostępne dla wszystkich osób fizycznych, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości zainteresowanych produkcją energii na własne potrzeby. Kandydaci powinni spełniać definicję prosumenta, czyli być użytkownikami generującymi energię z odnawialnych źródeł dla własnych potrzeb, z możliwością podłączenia do sieci energetycznej. W przypadku systemów fotowoltaicznych zintegrowanych z siecią energetyczną (on-grid), niezbędne jest podpisanie z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) umowy kompleksowej lub umowy o sprzedaż wyprodukowanej energii elektrycznej. Taka umowa określa zasady oddawania do sieci nadwyżek energii generowanej przez mikroinstalację. Istnieje również możliwość zainstalowania systemu niezależnego od sieci (off-grid), który działa autonomicznie.

Przydomowe elektrownie wiatrowe dofinansowanie 2024 – Jak składać wnioski?

Zatwierdzenie programu „Moja elektrownia wiatrowa” przez UE i NFOŚiGW jest w toku, z planowanym uruchomieniem w 2024 roku. Program zaplanowano na lata 2024-2029, z możliwością składania zobowiązań do końca 2028 roku.

Proces składania wniosków o dofinansowanie odbywa się bez przerwy, aż do momentu, gdy alokacja funduszy zostanie wyczerpana. Szczegółowe informacje dotyczące terminów, jak również procedury aplikacyjnej i kryteriów oceny, znajdą Państwo w ogłoszeniu o naborze lub regulaminie, który będzie dostępny na oficjalnej stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Jeżeli poszukujesz dodatkowych informacji lub chcesz rozpocząć instalację własnej przydomowej turbiny wiatrowej, ale nie wiesz, jak się za to zabrać, zachęcamy do kontaktu z ZDROWAENERGIAPV. Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji, aby pomóc w każdym etapie – od uzyskania niezbędnych informacji po wsparcie w procesie aplikacyjnym o dofinansowanie na przydomową elektrownię wiatrową.

przydomowe elektrownie wiatrowe dofinansowanie

Ile kosztuje przydomowa elektrownia wiatrowa i dlaczego warto w nią zainwestować?

Koszt przydomowej elektrowni wiatrowej może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak moc instalacji, producent oraz specyficzne wymagania dotyczące montażu. Średnio, przydomowa elektrownia wiatrowa 5kw może kosztować od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, podczas gdy większe modele, takie jak przydomowa elektrownia wiatrowa 10kw, mogą wymagać wyższej inwestycji początkowej.

Inwestycja w przydomowe elektrownie wiatrowe zyskuje na wartości nie tylko przez bezpośrednie oszczędności na rachunkach za energię elektryczną, ale także dzięki możliwościom dofinansowania. Program „Moja elektrownia wiatrowa” oferuje dotacje, które mogą pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych, znacząco obniżając barierę wejścia dla potencjalnych inwestorów. Taka pomoc finansowa sprawia, że nie tylko przydomowe elektrownie wiatrowe, ale również instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, czy magazyny energii, stają się jeszcze bardziej atrakcyjne z ekonomicznego punktu widzenia.

Inwestycja ta przynosi korzyści nie tylko finansowe, ale i ekologiczne, ponieważ energia wiatrowa jest jednym z najczystszych źródeł energii odnawialnej. Redukcja emisji dwutlenku węgla oraz mniejsza zależność od konwencjonalnych źródeł energii to kluczowe argumenty przemawiające za taką inwestycją. Decydując się na przydomową elektrownię wiatrową, przyczyniamy się do ochrony środowiska oraz wspieramy rozwój zrównoważonych źródeł energii.

Podsumowując, koszt przydomowej elektrowni wiatrowej może wydawać się na początku znaczący, ale dzięki dostępnym programom dofinansowania oraz długoterminowym oszczędnościom na rachunkach za energię, jest to inwestycja, która szybko się zwraca. Dodatkowo, przynosi ona korzyści środowiskowe, co czyni ją wartościową nie tylko z perspektywy finansowej, ale i ekologicznej.

Zapraszamy na konsultacje z naszymi specjalistami.

Inne INFORMACJE

    SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
    I ZYSKUJ W NA ZDROWEJ ENERGII prosto ze słońca