loader image

„Mój Prąd”: Większa dotacja, więcej możliwości

Mamy dobre informacje dla naszych klientów. Beneficjenci rządowego programu Mój Prąd skorzystają z większych dotacji do urządzeń takich jak mikroinstalacja fotowoltaiczna oraz magazyny energii. 


W połowie grudnia dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych zostanie zwiększone o 2 000 zł do poziomu 6 000 w przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV, lub do 7 000 zł w przypadku instalacji fotowoltaiki z dodatkowymi urządzeniami. Podwyższono też dotacje do magazynów energii, dofinansowanie do magazynów ciepła oraz systemu HEMS/EMS nie ulega zmianie.

W przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii, dofinansowanie wyniesie:

  • do mikroinstalacji – nie więcej niż 7 tys. zł (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych).
  • do magazynu energii – nie więcej niż 16 tys. zł (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych).

Wydłużony termin w programie

Według pierwotnych założeń, Program Mój Prąd miał zakończyć się w grudniu 2022 roku. Rząd dokonuje zmian także w tym obszarze. Nabór wniosków trwający od dnia 15 kwietnia 2022 roku został przedłużony do 31 marca 2023 roku.

Przypomnijmy, że program jest realizowany od kwietnia 2022 roku. W czwartej edycji programu Mój Prąd mogą uczestniczyć inwestorzy, którzy są rozliczani w systemie net-billing.

informacja za globenergia.pl 

Inne INFORMACJE

    SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
    I ZYSKUJ W NA ZDROWEJ ENERGII prosto ze słońca